Ο Απόστολος Καζάκος είναι Γενικός Διευθυντής κι Επικεφαλής Στρατηγικής Ομίλου της Eurobank από τον Απρίλιο του 2015.

Από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι το Μάρτιο του 2015 διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Στρατηγικής Ομίλου & Επενδυτικών Σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας. Πριν από την Εθνική Τράπεζα και συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2013 κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή κι Επικεφαλή της Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής, Αναδιαρθρώσεων και Επενδύσεων Κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας, του Ομίλου Πειραιώς. Από το 1998 έως το 2013 κατείχε διάφορες θέσεις στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής της Telesis και της Eurobank, ενώ από το 2010 κι έπειτα υπήρξε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Equities, του Επενδυτικού βραχίονα του Ομίλου της Eurobank. Έχει συμμετάσχει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στις μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και σε μερικές από τις σημαντικότερες ιδιωτικές εταιρικές συναλλαγές.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) σε Διεθνή Χρεόγραφα, Επενδύσεις και Τραπεζική (ISMA) από το University of Reading (UK) και πτυχίο Λογιστικής.