Ο κ. Rotman είναι συνιδρυτής της Nevastar Finance Group, μιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων που εδρεύει στην Ευρώπη.

Στο παρελθόν εργάστηκε ως investment banker στην Goldman Sachs με ειδίκευση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και σε εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο. Έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος στην εταιρεία McKinsey & Company με αντικείμενο την παροχή συμβουλών σε διεθνείς επιχειρήσεις στο πεδίο της εταιρικής στρατηγικής.

Είναι κάτοχος MBA in Finance από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης και μεταπτυχιακού διπλώματος στην επιστήμη της μικροηλεκτρονικής μηχανικής από το Swiss Federal Institute of Technology.