Γραφεία

28 ακίνητα
33,2% του συνολικού GLA
37,9% των συνολικών ενοικίων
93,0% πληρότητα

Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα

34 ακίνητα
32,8% του συνολικού GLA
31,5% των συνολικών ενοικίων
99,6% πληρότητα

Βιομηχανικά

5 ακίνητα
11,2% του συνολικού GLA
6,7% των συνολικών ενοικίων
96,3% πληρότητα

Μεικτής χρήσης

18 ακίνητα
11,9% του συνολικού GLA
16,4% των συνολικών ενοικίων
85,6% πληρότητα

Ειδικής χρήσης

5 ακίνητα
10,9% του συνολικού GLA
7,4% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα