Γραφεία

28 ακίνητα
29% του συνολικού GLA
34% των συνολικών ενοικίων
91% πληρότητα

Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα

54 ακίνητα
37% του συνολικού GLA
34% των συνολικών ενοικίων
98% πληρότητα

Βιομηχανικά

5 ακίνητα
10% του συνολικού GLA
6% των συνολικών ενοικίων
96% πληρότητα

Μεικτής χρήσης

21 ακίνητα
14% του συνολικού GLA
19% των συνολικών ενοικίων
85% πληρότητα

Ειδικής χρήσης

5 ακίνητα
10% του συνολικού GLA
7% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα