Γραφεία

27 ακίνητα
31,9% του συνολικού GLA
37,8% των συνολικών ενοικίων
92,1% πληρότητα

Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα

31 ακίνητα
33,1% του συνολικού GLA
31,6% των συνολικών ενοικίων
99,6% πληρότητα

Βιομηχανικά

5 ακίνητα
11,4% του συνολικού GLA
7,0% των συνολικών ενοικίων
96,2% πληρότητα

Μεικτής χρήσης

18 ακίνητα
12,3% του συνολικού GLA
16,1% των συνολικών ενοικίων
73,0% πληρότητα

Ειδικής χρήσης

5 ακίνητα
11,3% του συνολικού GLA
7,6% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα