Γραφεία

28 ακίνητα
32% του συνολικού GLA
37% των συνολικών ενοικίων
91% πληρότητα

Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα

35 ακίνητα
33% του συνολικού GLA
31% των συνολικών ενοικίων
98% πληρότητα

Βιομηχανικά

5 ακίνητα
11% του συνολικού GLA
7% των συνολικών ενοικίων
92% πληρότητα

Μεικτής χρήσης

19 ακίνητα
13% του συνολικού GLA
18% των συνολικών ενοικίων
92% πληρότητα

Ειδικής χρήσης

5 ακίνητα
11% του συνολικού GLA
7% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα