Γραφεία

28 ακίνητα
29% του συνολικού GLA
34% των συνολικών ενοικίων
92% πληρότητα

Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα

54 ακίνητα
37% του συνολικού GLA
33% των συνολικών ενοικίων
99% πληρότητα

Βιομηχανικά

5 ακίνητα
10% του συνολικού GLA
6% των συνολικών ενοικίων
96% πληρότητα

Μεικτής χρήσης

23 ακίνητα
15% του συνολικού GLA
20% των συνολικών ενοικίων
83% πληρότητα

Ειδικής χρήσης

5 ακίνητα
9% του συνολικού GLA
7% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα