Γραφεία

28 ακίνητα
30% του συνολικού GLA
35% των συνολικών ενοικίων
92% πληρότητα

Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα

54 ακίνητα
36% του συνολικού GLA
33% των συνολικών ενοικίων
92% πληρότητα

Βιομηχανικά

5 ακίνητα
10% του συνολικού GLA
5% των συνολικών ενοικίων
91% πληρότητα

Μεικτής χρήσης

23 ακίνητα
14% του συνολικού GLA
21% των συνολικών ενοικίων
87% πληρότητα

Ειδικής χρήσης

5 ακίνητα
10% του συνολικού GLA
6% των συνολικών ενοικίων
100,0% πληρότητα