Η Eταιρεία ανέλαβε το 2014 μια συνειδητή δέσμευση που αφορά στην οικολογική προσέγγιση της δραστηριότητας της, υιοθετώντας Ευρωπαϊκά πρότυπα για την αειφορία και το περιβάλλον.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Grivalia επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της και προχωράει στη σταδιακή πιστοποίηση των αναβαθμισμένων ακινήτων, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών με στόχο την αναβάθμιση του εργασιακού χώρου των μισθωτών της, τη προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, αλλά και τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.