Finance Division

Lilian Ploumidaki

Evagelos Tentis

Dimitris Giannakopoulos

 

Investments Division

Konstantinos Athanasiou

 

Portfolio Management Division

Evgenia Koutsoukou

 

Commercial Division

Georgia Nikolopoulou

 

Technical Division

Nikos Talevis

George Drakopoulos

Avraam Vassiliadis

 

Internal Audit

Dimitra Karlafti

 

Legal

Marikita Vassilopoulou

 

Administration

Faye Kourtesi

Georgia Vastaki