Reason for submittingDetails of the
person in senior managerial position
Person conducting
the transaction
DateMarketVolumeValue euroB/SClass
ACHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe Same 19/12/2018Securities
Market
240,0001,937,000.00ΒStock
(Common)
ACHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe Same 18/12/2018Securities
Market
100,000822,000.00ΒStock
(Common)
ACHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe Same 29/11/2018Securities
Market
10,00082,438.00ΒStock
(Common)
ABERTSOS NIKOLAOS/ PresidentThe Same 08/10/2018Securities
Market
1,50011,360.00ΒStock
(Common)
AANASTASELOS
CHARALAMPOS / Attorney
The Same 05/10/2018Securities
Market
5804,599.40ΒStock
(Common)
AANASTASELOS
CHARALAMPOS / Attorney
The Same 04/10/2018Securities
Market
6204,941.40ΒStock
(Common)
ABERTSOS NIKOLAOS/ PresidentThe Same 11/09/2018Securities
Market
5004,087.50ΒStock
(Common)
ABERTSOS NIKOLAOS/ PresidentThe Same 10/09/2018Securities
Market
4113,370.20ΒStock
(Common)
APAPADOPOULOS DIMITRIOS /Non Executive MemberThe Same 22/08/2018Securities
Market
6054,995.26SStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The Same 01/08/2018Securities
Market
2,00017,188.25BStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The Same 31/07/2018Securities
Market
4,00034,424.82BStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The Same 30/05/2018Securities
Market
5004,317BStock
(Common)
ACHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe Same 27/03/2018Securities
Market
100,000880,000BStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The Same 27/03/2018Securities
Market
9248,145.6 BStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The Same 26/03/2018Securities
Market
9808,540.8BStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The Same 23/03/2018Securities
Market
5004,310BStock
(Common)
ASTRAFTI NATALIA/General ManagerThe
Same
04/07/16Securities
Market
3,08621,602SStock
(Common)
AVARFIS PANAGIOTIS – ARISTEIDIS/Financial ManagerThe
Same
27/06/16Securities
Market
5,00034,864.64SStock
(Common)
AGEORGIAKOS KONSTANTINOS/Other ManagerThe
Same
27/04/16Securities
Market
5,60042,015.75SStock
(Common)
AMONOKROUSOS PLATON/Non Executive MemberThe
Same
15/03/16Securities
Market
1,58011,850SStock
(Common)
AANASTASELOS CHARALAMPOS/AttorneyThe
Same
04/09/15Securities
Market
1,40011,200.63SStock
(Common)
APARMAXIS
ANDREAS/Other Manager
The
Same
08/05/15Securities
Market
2,70021,330SStock
(Common)
AVARFIS PANAGIOTIS – ARISTEIDIS/ Financial ManagerThe
Same
08/05/15Securities
Market
2,30018,170SStock
(Common)
APAPADOPOULOS DIMITRIOS/ Non Executive MemberThe
Same
08/04/15Securities
Market
3952,989.75SStock
(Common)
ASTRAFTI NATALIA / COOThe
Same
12/16/14Securities
Market
2,00015,193.89SStock
(Common)
APAPADOPOULOS DIMITRIOS/ Non Executive MemberThe
Same
12/9/14Securities
Market
1,0138,683.43SStock
(Common)
AKALFAMANOLI KATERINA/Other ManagerThe
Same
12/9/14Securities
Market
2,00017,300SStock
(Common)
AVARFIS PANAGIOTIS – ARISTEIDIS/ CFOThe
Same
12/9/14Securities
Market
2,20018,948.65SStock
(Common)
ACHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe
Same
12/9/14Securities
Market
5,00043,000SStock
(Common)
AGEORGIAKOS KONSTANTINOS/ Other ManagerThe
Same
12/8/14Securities
Market
1,83016,451.7SStock
(Common)
AVARFIS PANAGIOTIS – ARISTEIDIS/ CFOThe
Same
12/5/14Securities
Market
2,80024,808SStock
(Common)
ACHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe
Same
12/4/14Securities
Market
10,00087,000SStock
(Common)
APAPADOPOULOS
DIMITRIOS/Non Executive Member
The
Same
9/23/14Securities
Market
3002,700.5SStock
(Common)
AKARLAFTI
DIMITRA/Audit Control Mgr
The
Same
9/23/14Securities
Market
1501.35SStock
(Common)
APAPADOPOULOS
DIMITRIOS/Non Executive Member
The
Same
9/22/14Securities
Market
6876,199.36SStock
(Common)
ATENTIS
EVAGGELOS/Chief Accountant
The
Same
7/4/14Securities
Market
4163.744SStock
(Common)
AKATSIBRIS
GEΟRGIOS/Other Position
The
Same
6/11/14Securities
Market
2.84226,061.14SStock
(Common)
AGEΟRGIAKOS
KΟNSTANTINOS/Other Manager
The
Same
6/11/14Securities
Market
2.5223,380.4SStock
(Common)
AKYRIOPOULOU
IΟANNA-EVAGGELIA/Other Position
The
Same
6/11/14Securities
Market
436.04SStock
(Common)
AGEΟRGIAKOS
KΟNSTANTINOS/Other Manager
The
Same
6/10/14Securities
Market
6505,819.5SStock
(Common)
AKATSIBRIS
GEΟRGIOS/Other Position
The
Same
6/10/14Securities
Market
2.15819,616.22SStock
(Common)
AANASTASELOS
CHARALAMPOS/Attorney
The
Same
6/6/14Securities
Market
18.5SStock
(Common)
AKYRIOPOULOU
IΟANNA - EVAGGELIA/Other Position
The
Same
5/7/14Securities
Market
18.32SStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The
Same
4/28/14Securities
Market
5004.25SStock
(Common)
AKATSIBRIS
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
4/16/14Securities
Market
542.5SStock
(Common)
APAPAZOGLOU
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
3/14/14Securities
Market
217.2SStock
(Common)
APAPAZOGLOU
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
3/7/14Securities
Market
5004,266.15ΒStock
(Common)
APAPAZOGLOU
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
3/4/14Securities
Market
1.512,370.5ΒStock
(Common)
ABERSIS
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/28/14Securities
Market
4.19133,894.7SStock
(Common)
ABERSIS
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/26/14Securities
Market
8096,552.9SStock
(Common)
APAPADOPOULOS
DIMITRIOS/Non Executive Member
The
Same
2/24/14Securities
Market
1080SStock
(Common)
APAPAZOGLOU
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/21/14Securities
Market
2.520SStock
(Common)
ACHRYSSIKOS
GEΟRGIOS/CEO
The
Same
2/20/14Securities
Market
1079.6SStock
(Common)
AKATSIMPRIS
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/18/14Securities
Market
540SStock
(Common)
AROTMAN
IGNACE/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1572ΒStock
(Common)
APAPAZOGLOU
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
2.512ΒStock
(Common)
AANASTASELOS
CHARALAMPOS/Attorney
The
Same
2/6/14Securities
Market
1781.6ΒStock
(Common)
AANDRITSOS
DIMITRIOS/Other Position
The
Same
2/6/14Securities
Market
29.6ΒStock
(Common)
AGEΟRGIAKOS
KΟN/NOS/Other Position
The
Same
2/6/14Securities
Market
2096ΒStock
(Common)
AKALFAMANΟLI
AIKATERINI/Other Manager
The
Same
2/6/14Securities
Market
29.6ΒStock
(Common)
AKARLAFTI
DIMITRA/Other Position
The
Same
2/6/14Securities
Market
1.155.52ΒStock
(Common)
APARMAXIS
ANDREAS/Audit Control Mgr
The
Same
2/6/14Securities
Market
1676.8ΒStock
(Common)
APLOUMIDAKI
EVANGELIA/Other Position
The
Same
2/6/14Securities
Market
524ΒStock
(Common)
ASTRAFTI
NATALIA/Other Manager
The
Same
2/6/14Securities
Market
27129.6ΒStock
(Common)
ATENTIS
EVANGELOS/Accounting Manager
The
Same
2/6/14Securities
Market
1.4166,796.8ΒStock
(Common)
AVARFIS
PANAGIΟTIS - ARISTEIDIS/Financial Manager
The
Same
2/6/14Securities
Market
30144ΒStock
(Common)
ABURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1572ΒStock
(Common)
AKANELOPOULOS
TAKIS/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1048ΒStock
(Common)
AKATSIMPRIS
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1572ΒStock
(Common)
AKATSOULAS
PETROS/Vice President
The
Same
2/6/14Securities
Market
1572ΒStock
(Common)
AMONOKROUSOS
PLATΟN/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1.57.2ΒStock
(Common)
AMPERSIS
GEΟRGIOS/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1572ΒStock
(Common)
ABERTSOS
NIKOLAOS/President
The
Same
2/6/14Securities
Market
27.937134,097.6ΒStock
(Common)
APAPADOPOULOS
DIMITRIOS/Non Executive Member
The
Same
2/6/14Securities
Market
1572ΒStock
(Common)
ACHRYSSIKOS
GEΟRGIOS/CEO
The
Same
2/6/14Securities
Market
25120ΒStock
(Common)
APARMAXIS
ANDREAS/Audit Control Mgr
The
Same
10/30/13Securities
Market
5004,625.00SStock
(Common)
AVARFIS
PANAGIΟTIS ARISTEIDIS/CFO
The
Same
10/25/13Securities
Market
5505,017.75SStock
(Common)
AANASTASELOS
ChARALAMPOS/Attorney
The
Same
10/25/13Securities
Market
4003,648.00SStock
(Common)
ACHRYSSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
1/7/09Securities
Market
4623,963.68SStock
(Common)
BKATSOULAS
PETROS/Vice President
Associated
Company
6/25/14Securities
Market
13,636,848119,322,420SStock
(Common)
ΑCHRYSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
9/12/11Securities
Market
417,898.90SStock
(Common)
ΑCHRYSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
8/25/11Securities
Market
4542,149.50SStock
(Common)
ΑCHRYSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
12/29/10Securities
Market
2.45414,969.40SStock
(Common)
ΑCHRYSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
6/10/10Securities
Market
1.5888,655.22SStock
(Common)
ΑCHRYSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
6/8/10Securities
Market
1.58,010.00SStock
(Common)
ΑChRYSIKOS
GEΟRGIOS/General Manager
The
Same
1/5/10Securities
Market
4503,768.50SStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
04/07/2017Securities
Market
10,850,67995,485,975BStock
(Common)
ΒCHRYSSIKOS GEORGIOS/ CEOThe Same 04/07/2017Securities
Market
20,252,001 178,217,608.8 SStock
(Common)
ΒKANELLOPOULOS PANAGIOTIS / Non Executive Member The Same 23/12/16Securities
Market
10,00075,409.79SStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
04/10/16Securities
Market
140,000964,600ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
04/10/16Securities
Market
10,00068,900ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
04/10/16Securities
Market
30,000204,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
04/10/16Securities
Market
270,0001,836,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
30/09/16Securities
Market
30,000201,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
30/09/16Securities
Market
318,0052,130,633.5ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
27/09/16Securities
Market
50,000339,250ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
21/09/16Securities
Market
50,000344,750ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
19/09/16Securities
Market
50,000345,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
16/09/16Securities
Market
50,000348,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
13/09/16Securities
Market
50,000350,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
09/09/16Securities
Market
3,07721,631.31ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
08/09/16Securities
Market
36,000254,880ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
06/09/16Securities
Market
11,22979,389.03ΒStock
(Common)
ΒBURTON WADE / Vice PresidentAssociated
Company
02/09/16Securities
Market
50,000351,875ΒStock
(Common)
ΒBERTSOS
NIKOLAOS/President
Child2/6/14Securities
Market
132633.6ΒStock
(Common)
ΒBERTSOS
NIKOLAOS/President
Husb/Wife2/6/14Securities
Market
1.651.65ΒStock
(Common)
ΒBERTSOS
NIKOLAOS/President
Child2/6/14Securities
Market
132633.6ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
1,320,0006,336,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
5,278,79725,338,225.6ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
883.1434,239,086.4ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
1,944,6409,334,272ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
1,500,0007,200,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
4952,376,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
3,754,13418,019,843.2ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
9,596,98846,065,542.4ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
2,772,00013,305,600ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
2,640,00012,672,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
7973,825.6ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
4,147,40019,907,520ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
4,558,61221,881,337.6ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
1,980,0009,504,000ΒStock
(Common)
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
2/6/14Securities
Market
1,148,8605,514,528ΒStock
(Common)
ΒKATSOULAS
PETROS/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
33,888,84919,994,420.91SRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
5,500,0003,245,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
3,000,0001,770,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
188.849111,420.91ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
2,000,0001,180,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
4,200,0002,478,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
4,000,0002,360,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
5,400,0003,186,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
3,600,0002,124,000ΒRights
ΒBURTON
WADE SEBASTIAN/Non Executive Member
Associated
Company
1/21/14Securities
Market
6,000,0003,540,000ΒRights
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
8/21/12Securities
Market
9,017,98742,835,438.25ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
10/31/11Securities
Market
730,099.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
10/27/11Securities
Market
521,377.79ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
7/8/10Securities
Market
528,500.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
6/22/10Securities
Market
1059,000.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
6/8/10Securities
Market
9.34851,041.18ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
6/1/10Securities
Market
4.05123,293.25ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/31/10Securities
Market
17.51101,318.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/27/10Securities
Market
2.44513,936.50ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/26/10Securities
Market
68.132388,352.40ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/25/10Securities
Market
21.49122,427.90ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/21/10Securities
Market
39.248223,065.40ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/20/10Securities
Market
98.66549,902.36ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/19/10Securities
Market
40.5227,810.65ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/18/10Securities
Market
7.53841,104.55ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/17/10Securities
Market
2.62514,175.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/12/10Securities
Market
113610.20ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/11/10Securities
Market
100536,494.37ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/10/10Securities
Market
25134,720.38ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
5/7/10Securities
Market
420,440.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
4/12/10Securities
Market
25171,750.00ΒStock
(Common)
ΒATHANASIOU
ODYSSEAS/Vice President
Associated
Company
4/9/10Securities
Market
49.545326,997.00ΒStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/19/10Securities
Market
3,20025,110.00ΒStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/18/10Securities
Market
17,043136,143.85ΒStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/4/10Securities
Market
5024,136.48BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/31/09Securities
Market
13,197109,238.74ΒStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/30/09Securities
Market
50,000410,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/29/09Securities
Market
40,000329,392.71BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/28/09Securities
Market
5,80547,183.86ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/23/09Securities
Market
5004,000.00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/17/09Securities
Market
1,50011,700.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/16/09Securities
Market
10,13078,184.60BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
12/8/09Securities
Market
13,000101,790.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
11/12/09Securities
Market
9507,809.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
11/9/09Securities
Market
19,813168,407.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
10/7/09Securities
Market
20,000168,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
10/6/09Securities
Market
27,266228,832.18BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
10/5/09Securities
Market
1,1309,378.65BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
10/2/09Securities
Market
20,247166,015.20BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
10/1/09Securities
Market
11,16192,448.42BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
9/30/09Securities
Market
11,51492,921.66BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
9/29/09Securities
Market
39,010311,932.31BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
9/28/09Securities
Market
13,095104,487.31BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
9/24/09Securities
Market
30,000235,057.57BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
8/17/09Securities
Market
1501,140.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
8/12/09Securities
Market
4803,696.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
8/10/09Securities
Market
15,000117,832.36BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/President
Associated
Company
8/6/09Securities
Market
10,00077,571.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/President
Associated
Company
8/4/09Securities
Market
10,00078,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/President
Associated
Company
8/3/09Securities
Market
8,79469,472.60BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/President
Associated
Company
7/31/09Securities
Market
15,870119,519.10BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
7/23/09Securities
Market
20,000147,912.20BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
7/16/09Securities
Market
7,00050,111.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
6/30/09Securities
Market
20,000142,298.40BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
6/24/09Securities
Market
2,00013,800.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
6/23/09Securities
Market
8776,095.15BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
6/4/09Securities
Market
6,00043,200.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
5/19/09Securities
Market
10,00070,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
5/14/09Securities
Market
7,00049,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
5/6/09Securities
Market
10,00069,980.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
5/5/09Securities
Market
20,000139,945.73BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
4/28/09Securities
Market
15,689108,548.12BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
4/24/09Securities
Market
10,00070,200.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
4/9/09Securities
Market
10,00071,749.48BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
4/6/09Securities
Market
22,427156,969.98BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
4/2/09Securities
Market
30,000201,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
4/1/09Securities
Market
10,00066,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/31/09Securities
Market
20,000133,892.50BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/30/09Securities
Market
30,000199,200.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/27/09Securities
Market
18,200120,788.12BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/24/09Securities
Market
8,60557,653.06BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/23/09Securities
Market
24,097159,850.80BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/19/09Securities
Market
37,965249,880.82BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/18/09Securities
Market
27,488186,918.40BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/16/09Securities
Market
15,123100,075.74BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/13/09Securities
Market
20,200132,121.60BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/12/09Securities
Market
38,554248,359.84BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/10/09Securities
Market
27,870183,146.74BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/9/09Securities
Market
8,10452,497.92BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/6/09Securities
Market
11,91377,385.18BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/5/09Securities
Market
10,00063,386.70BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/4/09Securities
Market
20,591130,819.14BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
3/3/09Securities
Market
17,000108,642.50BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/26/09Securities
Market
5,22535,519.50BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/23/09Securities
Market
20,245131,592.50BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/20/09Securities
Market
20,811135,687.72BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/18/09Securities
Market
4,05726,248.90BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/17/09Securities
Market
13,25785,370.50BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/16/09Securities
Market
7,45448,451.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/13/09Securities
Market
25,000164,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/12/09Securities
Market
13,00084,797.30BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/10/09Securities
Market
32,856212,167.12BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/9/09Securities
Market
50,000324,960.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/6/09Securities
Market
8,85857,577.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/4/09Securities
Market
12,00074,551.34BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/3/09Securities
Market
50,000295,815.30BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
2/2/09Securities
Market
15,00087,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/30/09Securities
Market
40,000231,579.60BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/29/09Securities
Market
35,000196,590.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/27/09Securities
Market
20,000113,600.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/26/09Securities
Market
20,000114,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/23/09Securities
Market
30,000169,094.70BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/22/09Securities
Market
3001,686.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/21/09Securities
Market
8,50048,370.60BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/20/09Securities
Market
20,131114,718.84BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/19/09Securities
Market
20,000113,365.60BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/16/09Securities
Market
10,00056,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/15/09Securities
Market
15,17083,416.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/14/09Securities
Market
10,00055,000.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/13/09Securities
Market
18,528111,839.64BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/12/09Securities
Market
8,19248,932.44BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/9/09Securities
Market
20,000117,005.12BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/8/09Securities
Market
5,10029,800.00BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/7/09Securities
Market
20,000116,093.52BStock
(Common)
ΒPAPAGEΟRGIOU
GEΟRGIOS/Vice President
Associated
Company
1/5/09Securities
Market
20,000118,144.72BStock
(Common)