Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου 21.12.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 21.12.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 30.11.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.10.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 10.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.10.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 05.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.10.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.09.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 12.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.09.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.08.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 24.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.08.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 03.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.08.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.07.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.06.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 04.06.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 13.04.2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 27.03.2018

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου 08.02.2018

Απόκτηση μετοχών GRIVALIA από την Εταιρεία Eurolife ERB Life Insurance S.A 30.01.2018

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) 26.01.2018

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) 02.01.2018

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.12.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 27.12.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.12.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.12.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 25.11.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 18.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.11.2016

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου Ν.3556 2007 15.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.11.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.10.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 12.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.10.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 06.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.10.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 04.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.10.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 29.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 23.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 20.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 15.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 13.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 12.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 08.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.09.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 06.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.09.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.08.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.08.2016

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου Ν.3556 2007 29.07.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.07.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 04.07.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.07.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.07.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.06.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 29.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.06.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.05.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.05.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.04.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, 28.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.04.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.03.2016

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 16.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.03.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.02.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.01.2016

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.12.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.11.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.10.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.10.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.09.2015

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 08.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.09.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.08.2015 & 21.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.08.2015

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 07.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.08.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.06.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.05.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.05.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.05.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.05.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.05.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.04.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.03.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.03.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.03.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.02.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.01.2015

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 08.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.01.2015

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.12.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.12.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.12.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 17.12.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.12.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 11.12.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 10.12.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 08.12.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.11.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.11.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.11.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 01.10.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 26.09.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 07.07.2014

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου Ν.3556 2007 30.06.2014

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου Ν.3556 2007 30.06.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 30.06.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 13.06.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 10.06.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 09.05.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 02.05.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 22.04.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 17.03.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 12.03.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 06.03.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 04.03.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 26.02.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 21.02.2014

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556 2007 11.02.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 06.02.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 2007 23.01.2014

Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού 15.01.2014

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.12.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.11.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.10.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.09.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.08.2012

Γνωστοποιήση Μεταβολής σε Δικαιώματα ψήφου (N.3556_2007) 24.08.2012

Γνωστοποιήση Μεταβολής σε Δικαιώματα ψήφου (N.3556_2007) 22.08.2012

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556_2007 22.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.08.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.07.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.06.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.05.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.04.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.04.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.04.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.03.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.02.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.01.2012

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.12.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.11.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 02.11.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 01.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.11.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.10.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.09.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 13.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12-13.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.09.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.08.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 26.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.08.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.07.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.06.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25-05-2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23-05-2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10-05-2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05-05-2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04-05-2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.04.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.03.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.02.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.01.2011

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.01.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 31.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.12.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.11.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.10.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.09.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.08.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.07.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.06.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.05.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.04.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 13.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.04.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 12.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.04.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.03.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.02.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.01.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 19.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.01.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 18.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.01.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 07.01.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556_2007 04.01.2010

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.01.2010

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 31.12.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 30.12.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 29.12.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 28.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.12.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.11.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.10.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 09.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.10.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 08.10.2009-1

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 08.10.2009-

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.10.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.10.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 02.10.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 01.10.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 30.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.09.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 28.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.09.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.08.2009.

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.08.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 13.08.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 11.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.08.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.07.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.06.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 24.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.06.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 23.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 22.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 18.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.06.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 09.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.06.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 25.05.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 21.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.05.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 18.05.200

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 12.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 11.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 07.05.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 06.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.05.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 05.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 05.05.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 04.05.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 30.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 30.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 29.04.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 28.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 16.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 15.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 14.04.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 09.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 09.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 08.04.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 06.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 06.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 03.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 02.04.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 01.04.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 01.04.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 31.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 31.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 30.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 27.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 27.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 24.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 24.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 23.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 23.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 20.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 19.03.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 19.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 18.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 16.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 13.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 12.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 10.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 09-03-2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 06.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 05.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 04.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 03.03.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 26.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 23.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 20.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 18.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 17.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 16.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 13.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 12.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 10.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 09.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 06.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 04.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 03.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 02.02.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 02.02.2009-

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 30.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 29.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 27.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 26.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 23.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 22.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 21.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 20.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 19.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 16.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 15.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 14.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 13.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 12.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 09.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 08.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 07.01.2009

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 05.01.2009