Λόγος
Υπ.
Πρόσωπο που
ασκεί
Διευθυντικά
Καθήκοντα
ΣυναλλασσόμενοςΗμ/νίαΑγοράΤεμάχιαΑξία €Α/ΠΕίδος
AΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΟ
Ίδιος
19/12/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
240.0001.937.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΟ
Ίδιος
18/12/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
100.000822.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΟ
Ίδιος
29/11/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00082.438,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣ Ο
Ίδιος
08/10/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.50011.360,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/ Νομικός Σύμβουλος
Ο
Ίδιος
05/10/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5804.599,40ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/ Νομικός Σύμβουλος
Ο
Ίδιος
04/10/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
6204.941,40ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣ Ο
Ίδιος
11/09/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.087,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣ Ο
Ίδιος
10/09/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4113.370,20ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Μέλος ΔΣ Μη ΕκτελεστικόΟ
Ίδιος
22/08/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
6054.995,26ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣΟ
Ίδιος
01/08/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.00017.188,25AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣΟ
Ίδιος
31/07/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.00034.424,82AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣΟ
Ίδιος
30/05/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.317AΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΟ
Ίδιος
27/03/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
100.000880.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣΟ
Ίδιος
27/03/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
9248.145,6 AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣΟ
Ίδιος
26/03/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
9808.540,8 AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /Πρόεδρος ΔΣΟ
Ίδιος
23/03/2018ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.310AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο04/07/2017ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.850.67995.485.975AΜετοχή
(Κοινή)
BΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο04/07/2017ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.252.001 178.217.608,8ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο
Ιδιος
23/12/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00075.409,79ΠΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο12/10/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
140.000964.600ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο12/10/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00068.900ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο04/10/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000204.000ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο04/10/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
270.0001.836.000ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο30/09/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000201.000ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο30/09/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
318.0052.130.633,5ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο27/09/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000339.250ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο21/09/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000344.750ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο19/09/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000345.000ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο16/09/2016ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000348.000ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο13/09/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000350.000ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο09/09/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3.07721.631,31ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο08/09/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
36.000254.880ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο06/09/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
11.22979.389,03ΑΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON WADE / Αντιπρόεδρος ΔΣΣυνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο02/09/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000351.875ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΑΣΤΡΑΦΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ/Γεν. ΔιευθυντήςΟ
Ιδιος
04/07/16 ΧΑ3.08621.602ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΒΑΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ/Δ/ντης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΟ
Ιδιος
27/06/16 ΧΑ5.00034.864,64ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Άλλος ΔιευθυντήςΟ
Ιδιος
27/04/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.60042.015,75ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΠΛΑΤΩΝ/Μέλος ΔΣ Μη ΕκτελεστικόΟ
Ιδιος
15/03/16ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.58011.850ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/Νομικός ΣύμβουλοςΟ
Ιδιος
04/09/15ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.40011.200,63ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΠΑΡΜΑΞΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ/Άλλος
Διευθυντής
Ο
Ιδιος
05/08/15ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.70021.330ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΒΑΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ/ Διευθυντής Οικονομικών ΥπηρεσιώνΟ
Ιδιος
05/08/15ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.30018.170ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος ΔΣ Μη ΕκτελεστικόΟ
Ιδιος
04/08/15ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3952.989,75ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΣΤΡΑΦΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ / Γεν. Διευθυντής ΕργασιώνΟ
Ιδιος
16/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.00015.193,89ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος ΔΣ Μη ΕκτελεστικόΟ
Ιδιος
09/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.0138.683,43ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ Άλλος ΔιευθυντήςΟ
Ιδιος
09/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.00017.300ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΒΑΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ/ Διευθυντής Οικονομικών ΥπηρεσιώνΟ
Ιδιος
09/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.20018.948,65ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΟ
Ιδιος
09/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.00043.000ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ Άλλος ΔιευθυντήςΟ
Ιδιος
08/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.83016.451,7ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΒΑΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ/ Δ/ντης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΟ
Ιδιος
05/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.80024.808ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ Διευθ. ΣύμβουλοςΟ
Ιδιος
04/12/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00087.000ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
23/09/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3002.700,50ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΡΛΑΥΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ/Υπεύθυνος
Εσωτερικού
Ελέγχου
Ο
Ιδιος
23/09/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1501.350ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
22/09/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
6876.199,36ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΤΕΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/Προϊστάμενος
Λογιστηρίου
Ο
Ιδιος
04/07/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4163.744ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
25/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
13.636,848119.322,420ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
11/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.84226.061,14ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Άλλος
Διευθυντής
Ο
Ιδιος
11/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.52023.380,40ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
11/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.00036.040ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Άλλος
Διευθυντής
Ο
Ιδιος
10/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
6505.819,50ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
10/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.15819.616,22ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/Νομικός
Σύμβουλος
Ο
Ιδιος
06/06/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.0008.500ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ -
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
07/05/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.0008.320ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Ο
Ιδιος
28/04/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.250ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
16/04/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.00042.500ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
14/03/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.00017.200ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
07/03/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.266,15AΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
04/03/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.50012.370,50AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
28/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.19133.894,70ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
26/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8096.552,90ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
24/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00080.000ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
21/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.50020.000ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Διευθ.
Σύμβουλος
Ο
Ιδιος
20/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00079.600ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
18/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.00040.000ΠΜετοχή
(Κοινή)
AROTMAN
IGNACE/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00072.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.50012.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/Νομικός
Σύμβουλος
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
17.00081.600AΜετοχή
(Κοινή)
AΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.0009.600AΜετοχή
(Κοινή)
AΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.00096.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ/Άλλος
Διευθυντής
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.0009.600AΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΡΛΑΥΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.1505.520AΜετοχή
(Κοινή)
BΜΠΕΡΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ/Τέκνο
Τέκνο06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
132633,6AΜετοχή
(Κοινή)
BΜΠΕΡΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Σύζυγος06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.6507.920AΜετοχή
(Κοινή)
BΜΠΕΡΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Τέκνο06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
132633,6AΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΡΜΑΞΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ/Υπεύθυνος
Εσωτερικού
Ελέγχου
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
16.00076.800AΜετοχή
(Κοινή)
AΠΛΟΥΜΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ/Άλλη
Ιδιότητα
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.00024.000AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.320,0006.336,000AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.278,79725.338.225,60AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
883.1434.239.086,40AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.944,6409.334,272AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.500,0007.200,000AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
495.0002.376,000AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3.754,13418.019.843,20AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
9.596,98846.065.542,40AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.772,00013.305,600AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.640,00012.672,000AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
7973.825,60AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.147,40019.907,520AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.558,61221.881.337,60AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.980,0009.504,000AΜετοχή
(Κοινή)
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.148,8605.514,528AΜετοχή
(Κοινή)
AΣΤΡΑΦΤΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ/Άλλος
Διευθυντής
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
27.000129.600AΜετοχή
(Κοινή)
AΤΕΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/Προϊστάμενος
Λογιστηρίου
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.4166.796,80AΜετοχή
(Κοινή)
AΒΑΡΦΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ/Δ/ντης
Οικονομικών
Υπηρεσιών
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000144.000AΜετοχή
(Κοινή)
ABURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00072.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΗΣ/Μέλος ΔΣ
Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00048.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00072.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00072.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ/Μέλος ΔΣ
Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.5007.200AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00072.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΜΠΕΡΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
27.937134.097,60AΜετοχή
(Κοινή)
AΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00072.000AΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος
Ο
Ιδιος
06/02/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
25.000120.000AΜετοχή
(Κοινή)
BΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ/Μέλος
ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
33.888,84919.994.420,91ΠΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.500,0003.245,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3.000,0001.770,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
1/21/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
188.849111.420,91ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.000,0001.180,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.200,0002.478,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.000,0002.360,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.400,0003.186,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3.600,0002.124,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
BBURTON
WADE SEBASTIAN/Μέλος ΔΣ Μη
Εκτελεστικό
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/14ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
6.000,0003.540,000ΑΔικαιώματα
συμμετοχής σε
ΑΜΚ
ΑΠΑΡΜΑΞΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ/Υπεύθυνος
Εσωτερικού
Ελέγχου
Ο
Ιδιος
30/10/13ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.625,00ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΒΑΡΦΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ/Δ/ντης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο
Ιδιος
25/10/13ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5505.017,75ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΑΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/Νομικός
Σύμβουλος
Ο
Ιδιος
25/10/13ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4003.648,00ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/08/12ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
9.017,98742.835.438,25ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
31/10/11ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
7.00030.099,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
27/10/11ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.00021.377,79ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
12/09/11ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.00017.898,90ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
25/08/11ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4542.149,50ΠΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
29/12/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.45414.969,40ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
08/07/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.00028.500,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
22/06/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00059.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
10/06/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.5888.655,22ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
08/06/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
9.34851.041,18ΑΜετοχή
(Κοινή)
AΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
08/06/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.5008.010,00ΠΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
01/06/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.05123.293,25ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
31/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
17.510101.318,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
27/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.44513.936,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
26/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
68.132388.352,40ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
25/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
21.490122.427,90ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
39.248223.065,40ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
20/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
98.660549.902,36ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
19/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
40.500227.810,65ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
18/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
7.53841.104,55ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
17/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.62514.175,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
113610,2ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
11/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
100.000536.494,37ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
10/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
25.000134.720,38ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
07/05/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.00020.440,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/04/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
25.000171.750,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
BΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
09/04/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
49.545326.997,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
19/01/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3.20025.110,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
18/01/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
17.043136.143,85ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΑΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
05/01/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4503.768,50ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
04/01/10ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5024.136,48ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
31/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
13.197109.238,74ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
30/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000410.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
29/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
40.000329.392,71ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
28/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.80547.183,86ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
23/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5004.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
17/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.50011.700,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
16/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.13078.184,60ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
08/12/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
13.000101.790,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/11/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
9507.809,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
09/11/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
19.813168.407,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
07/10/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000168.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/10/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
27.266228.832,18ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
05/10/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1.1309.378,65ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
02/10/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.247166.015,20ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
01/10/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
11.16192.448,42ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
30/09/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
11.51492.921,66ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
29/09/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
39.010311.932,31ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
28/09/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
13.095104.487,31ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
24/09/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000235.057,57ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
17/08/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
1501.140,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/08/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4803.696,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
10/08/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.000117.832,36ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/08/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00077.571,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
04/08/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00078.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
03/08/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8.79469.472,60ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Πρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
31/07/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.870119.519,10ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
23/07/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000147.912,20ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
16/07/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
7.00050.111,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
30/06/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000142.298,40ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
24/06/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
2.00013.800,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
23/06/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8776.095,15ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
04/06/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
6.00043.200,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
19/05/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00070.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
14/05/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
7.00049.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/05/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00069.980,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
05/05/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000139.945,73ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
28/04/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.689108.548,12ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
24/04/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00070.200,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
09/04/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00071.749,48ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/04/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
22.427156.969,98ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
02/04/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000201.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
01/04/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00066.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
31/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000133.892,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
30/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000199.200,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
27/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
18.200120.788,12ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
24/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8.60557.653,06ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
23/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
24.097159.850,80ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
19/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
37.965249.880,82ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
18/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
27.488186.918,40ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
16/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.123100.075,74ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
13/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.200132.121,60ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
38.554248.359,84ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
10/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
27.870183.146,74ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
09/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8.10452.497,92ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
11.91377.385,18ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
05/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00063.386,70ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
04/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.591130.819,14ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
03/03/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
17.000108.642,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
26/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.22535.519,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
23/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.245131.592,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
20/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.811135.687,72ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
18/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4.05726.248,90ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
17/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
13.25785.370,50ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
16/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
7.45448.451,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
13/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
25.000164.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
13.00084.797,30ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
10/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
32.856212.167,12ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
09/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000324.960,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
06/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8.85857.577,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
04/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
12.00074.551,34ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
03/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
50.000295.815,30ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
02/02/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.00087.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
30/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
40.000231.579,60ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
29/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
35.000196.590,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
27/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000113.600,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
26/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000114.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
23/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
30.000169.094,70ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
22/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
3001.686,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
21/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8.50048.370,60ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
20/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.131114.718,84ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
19/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000113.365,60ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
16/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00056.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
15/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
15.17083.416,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
14/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
10.00055.000,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
13/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
18.528111.839,64ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
12/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
8.19248.932,44ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
09/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000117.005,12ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
08/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
5.10029.800,00ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Γεν.Διευθυντής
Ο
Ιδιος
07/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
4623.963,68ΠΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
07/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000116.093,52ΑΜετοχή
(Κοινή)
ΒΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιπρόεδρος
ΔΣ
Συνδεόμενο
Νομικό Πρόσωπο
05/01/09ΑΞΙΩΝ
ΧΑ
20.000118.144,72ΑΜετοχή
(Κοινή)