Μερίσματα/Προμερίσματα ανά χρήση

ΧρήσηΜέρισμα/ΠρομέρισμαΑριθμός Μετοχών Σύνολο Ποσού ΠληρωτέουΚαταβληθέν μέρισμα ανά ΜετοχήΗμ/νία Έναρξης Πληρωμής
2017Προμέρισμα-


---
2017Μέρισμα97.213.511(1)
35.441.1300.3529.03.2018
2017Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2017


35.441.1300.35
2016Προμέρισμα-


---
2016Μέρισμα97.213.511(1)18.487.7370.18303.04.2017
2016Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 201618.487.7370.183
2015Προμέρισμα-
---
2015Μέρισμα98.553.741
(1)
30.884.3000.30524.03.2016
2015Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 201530.884.3000.305
2014Προμέρισμα100.067.340
(1)
10.006.7340.1013.01.2015
2014Μέρισμα99.999.680
(1)
20.371.2660.2026.05.2015
2014Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 201430.378.0000.30
2013Προμέρισμα----
2013Μέρισμα100.109.429(1) (2)18.226.8000,1829.04.2014
2013Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 201318.226.8000,18
2012Προμέρισμα----
2012Μέρισμα----
2012Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 2012--
2011Προμέρισμα----
2011Μέρισμα60.001.594(1)24.400.0000,4102.04.2012
2011Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 201124.400.0000,41
2010Προμέρισμα60.332.344(1)9.050.0000,1521.12.2010
2010Μέρισμα60.255.768(1)23.280.0000,3921.04.2011
2010Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 201032.330.0000,54
2009Προμέρισμα61.000.0009.150.0000,1516.12.2009
2009Μέρισμα60.612.432(1)24.400.0000,4008.04.2010
2009Συνολικό Μέρισμα Χρήσεως 200933.550.0000,55-
  1. Ο αριθμός μετοχών εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.
  2. Προσαρμοσμένο συνολικό πληρωτέο ποσό μερίσματος ανά μετοχή μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημείωση: Μερίσματα- Προμερίσματα που δεν εισπράτονται μέσα σε πέντε χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.