2016

Δείτε τα οικονομικά Οικονομικά Αποτελέσματα της Grivalia Hospitality S.A. για το 2016 εδώ.