2016

Δείτε τα οικονομικά Οικονομικά Αποτελέσματα της  Grivalia New Europe S.A. για το 2016 εδώ.