Μετοχική Σύνθεση – 30/06/2015

 • Fairfax Financial Holding Ltd ¹ ²
  41.50%
 • Eurobank Ergasias Α.Ε. ¹ ²
  20.48%
 • Ξένοι Θεσμικοί
  14.34%
 • Wellington Management Company LLP
  11.16%
 • Fidelity Management and Research LLC ¹
  5.84%
 • Φυσικά πρόσωπα
  3.70%
 • Έλληνες Θεσμικοί
  1.42%
 • Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
  1.56%
 1. Σε επίδεδο Ομίλου.
 2. Βάσει της από 17/10/2013 συμφωνίας μετόχων μεταξύ τους, οι Fairfax Financial Holdings Ltd & η Eurobank Ergasias A.E. ασκούν κοινή πολιτική ως προς την διοίκηση της Εταιρείας.

Το ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων βασίζεται σε σχετικές γνωστοποιήσεις τους τύπου TR1.