Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 24/11/2017
Τιμή κλεισίματος €8,57
Μεταβολή 0,82%
Κεφαλαιοποίηση €867.798.200
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000