Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 26/05/2017
Τιμή κλεισίματος €8,81
Μεταβολή -1,01%
Κεφαλαιοποίηση €892.100.600
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000