Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 26/04/2017
Τιμή κλεισίματος €8,64
Μεταβολή 0,58%
Κεφαλαιοποίηση €874.886.400
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000