Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 16/01/2018
Τιμή κλεισίματος €9,46
Μεταβολή -0,21%
Κεφαλαιοποίηση €957.919.600
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000