Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 14/12/2018
Τιμή κλεισίματος €8,46
Μεταβολή -0,23%
Κεφαλαιοποίηση €856.659.600
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000