Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 24/03/2017
Τιμή κλεισίματος €8,09
Μεταβολή 0,37%
Κεφαλαιοποίηση €819.193.400
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000