Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 25/09/2018
Τιμή κλεισίματος €7,99
Μεταβολή 0,25%
Κεφαλαιοποίηση €809.067.400
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000