Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 16/07/2018
Τιμή κλεισίματος €8,63
Μεταβολή 0,34%
Κεφαλαιοποίηση €873.873.800
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000