Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 22/08/2017
Τιμή κλεισίματος €8,85
Μεταβολή 0,00%
Κεφαλαιοποίηση €896.151.000
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000