Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 23/06/2017
Τιμή κλεισίματος €9,59
Μεταβολή 0,52%
Κεφαλαιοποίηση €971.083.400
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000