Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 18/05/2018
Τιμή κλεισίματος €9,01
Μεταβολή -1,09%
Κεφαλαιοποίηση €912.352.600
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000