Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 25/09/2017
Τιμή κλεισίματος €8,70
Μεταβολή -0,34%
Κεφαλαιοποίηση €880.962.000
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000