Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 21/07/2017
Τιμή κλεισίματος €9,03
Μεταβολή -2,90%
Κεφαλαιοποίηση €914.377.800
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000