Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 18/04/2019
Τιμή κλεισίματος €11,70
Μεταβολή 2,45%
Κεφαλαιοποίηση €1.127.911.905
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 96.402.727