Στοιχεία Μετοχής

Πορεία Μετοχής 19/03/2018
Τιμή κλεισίματος €8,87
Μεταβολή 1,37%
Κεφαλαιοποίηση €898.176.200
Συνολικός Αριθμός Μετοχών 101.260.000