Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λίλιαν Πλουμιδάκη

Ευάγγελος Τέντης

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Διεύθυνση Επενδύσεων

Κωνσταντίνος Αθανασίου

Θοδωρής Δερζιώτης

Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Ευγενία Κουτσούκου

Εμπορική Διεύθυνση

Γεωργία Νικολοπούλου

Τεχνική Διεύθυνση

Νίκος Ταλέβης

Γιώργος Δρακόπουλος

Αβραάμ Βασιλειάδης

Εσωτερικός Έλεγχος

Δήμητρα Καρλαύτη

Νομικό

Μαρικίτα Βασιλοπούλου

Γραμματεία

Φαίη Κουρτέση

Γεωργία Βαστάκη