Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση αρχίζοντας την ημέρα της εκλογής τους, ενώ δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Μέλη

Νικόλαος Α. Μπέρτσος
Νικόλαος Α. ΜπέρτσοςΠρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Wade Burton
Wade BurtonΑντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χρυσικός
Γεώργιος ΧρυσικόςΔιευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Σταύρος Ιωάννου
Σταύρος ΙωάννουMη Eκτελεστικό Mέλος
Γεώργιος Μπερσής
Γεώργιος ΜπερσήςΜη Εκτελεστικό Μέλος
Jamie Lowry
Jamie LowryMη Eκτελεστικό Mέλος

Γεώργιος Κατσιμπρής
Γεώργιος ΚατσιμπρήςΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπάζογλου
Γεώργιος ΠαπάζογλουΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ignace Charles Rotman
Ignace Charles RotmanΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Tάκης Κανελλόπουλος
Tάκης ΚανελλόπουλοςΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Δημήτριος ΠαπαδόπουλοςΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος