Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

Μέλη

Γεώργιος Κατσιμπρής
Γεώργιος ΚατσιμπρήςΠρόεδρος
Σταύρος Ιωάννου
Σταύρος ΙωάννουΜέλος
Τάκης Κανελλόπουλος
Τάκης ΚανελλόπουλοςΜέλος