Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τις επιταγές του νόμου 3873/2010 έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε .pdf αρχείο