Ο κος Μπερσής, είναι δικηγόρος και εταίρος στην δικηγορική εταιρεία «Ποταμίτης- Βεκρής), με ειδίκευση σε θέματα τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου καθώς και δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και μεταπτυχιακού (LLM) από το New York University, School of Law.