Ο κ. Παπάζογλου είναι Αντιπρόεδρος της Olayan Investments Company με ευθύνη τις συναλλαγές και επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών εταιριών από το 1998 ως σήμερα. Εργάζεται στην εν λόγω εταιρία από το 1989.

Ο κ. Παπάζογλου κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά μετ΄επαίνου από το Πανεπιστήμιο Ohio Wesleyan University, ΗΠΑ και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Columbia, ΗΠΑ.

Επί του παρόντος κατέχει την θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ της Chipita.