Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάκος, ανέλαβε την θέση του Διευθυντή Structured Finance τον Μάρτιο του 2016. Πριν από αυτό, εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντή Επενδύσεων στην Grivalia από τον Δεκέμβριο του 2013. Η επαγγελματική εμπειρία που διαθέτει είναι κυρίως στον τομέα των εμπορικών ακινήτων μέσα από τον τραπεζικό κλάδο, έχοντας στο παρελθόν ρόλους σε σύνθετες χρηματοδοτικές δομές, σε δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και ρόλους συμβουλευτικούς. Από τη νέα του θέση, ο Κωνσταντίνος έχει στην ευθύνη του τη διάρθρωση συναλλαγών που περιλαμβάνουν δανεισμό, την εξασφάλιση δανεισμού για νέες επενδύσεις ενώ στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν οι αναχρηματοδοτήσεις καθώς και οι  διαπραγματεύσεις των δανειακών συμβάσεων

Πριν αναλάβει την θέση αυτή, εργάστηκε για 8 χρόνια στην Eurobank Εργασίας Α.Ε. ως Head of Structured Real Estate Finance αλλά και στην Credit Suisse, Commercial Mortgage Backed Securities ως Senior Associate / Transaction Manager, με εξειδίκευση στην δημιουργία, τη δόμηση και το κλείσιμο μεγάλων έργων σε ακίνητη περιουσία, στη Μ. Βρετανία και την Δ. Ευρώπη. Επιπλέον, κατείχε συμβουλευτικούς ρόλους στις Bear Stearns & Co., Blackheath Financial LLC, ING Clarion και Fieldstone Financial Advisors, στην Ν. Υόρκη.

Διαθέτει πτυχίο BA σε International Marketing and Finance από το Baruch College της Ν. Υόρκης, καθώς επίσης και Master σε International Real Estate Investments & Finance από το New York University.