Η Λιάνα Κυριοπούλου είναι Τεχνικός Διευθυντής της Grivalia Properties. Ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Εταιρεία σαν Τεχνικός Σύμβουλος από το 2007 και έγινε μέλος της Διοικητικής Ομάδας από το Σεπτέμβριο του 2014. Με την ομάδα της έχει την ευθύνη τόσο των τεχνικών θεμάτων του χαρτοφυλακίου όσο και των νέων επενδύσεων.

Από την πολυετή επαγγελματική της ενασχόληση σε Διευθυντικές θέσεις Τεχνικών Τμημάτων Τραπεζικών οργανισμών και Εταιρείας παροχής Υπηρεσιών επί Ακινήτων, απέκτησε πλούσια εμπειρία στο χώρο.

Είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός και Διδάκτωρ Πολεοδομίας/Χωροταξίας του «Πανεπιστημίου ΧΙΙ Creteil» των Παρισίων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Real Estate και την Εκτιμητική του Κολλεγίου Independent Science & Technology Studies (IST) και μέλος του Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).