Ο κ. Μπέρτσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Α.) στο Πανεπιστήμιο του Essex της Μ.Βρετανίας.

Διετέλεσε Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Υποδιοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Διεθνικής ΑΕΔΑΚ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΘΝΕΧ Α.Ε.), καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος. Έχει επίσης διατελέσει μέλος Δ.Σ. σε πολλές εταιρείες του Ιδιωτικού, του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.