Η Ντόρα Μακίδη είναι η εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2018 και είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank Ergasias Α.Ε.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο ICAEW Chartered Accountant (ACA) από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales.