Εμπορικό κτίριο στο Ιάσιο της Ρουμανίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατάστημα “Do It Yourself”. Βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 23.076τ.μ. και έχει συνολική επιφάνεια 9.276τ.μ. Το ακίνητο κατασκευάστηκε το 2007.