Η ιδιοκτησία αποτελεί τμήμα του κτιρίου επί της Λεωφ. Κηφισίας 49 και Ζηρίδη. Αναλυτικότερα, πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες-καταστήματα ισογείου συνολικής επιφάνειας 1.129 τμ, με υπόγειους χώρους 1.298 τμ κύριας και βοηθητικής χρήσης καθώς και 503 θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνουν 5.734 τμ, πλέον κοινόχρηστων χώρων, σε δύο υπόγεια επίπεδα. Το ακίνητο είναι εν μέρει μισθωμένο σε γνωστή πολυεθνική αλυσίδα και λειτουργεί ως κατάστημα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.