Πρόκειται για ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης στα μέσα του 2017. Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του λιµένα Πειραιά, σε οικόπεδο επιφάνειας 5.460 τμ το οποίο καταλαµβάνει ολόκληρο το οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μαυρομιχάλη, Γραβιάς, Δραγατσανίου και Βλαχάκου. Αποτελεί τµήµα των παλαιών εγκαταστάσεων της εταιρείας «Παπαστράτος». Το ακίνητο το οποίο διαθέτει εξαιρετική προσβασιµότητα, αναβαθµίζεται και µετατρέπεται σε επαγγελµατικό κτίριο γραφειακών και εµπορικών χρήσεων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου δόµησης, που διασφαλίζουν τη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική επίδοσή του ώστε το κτίριο να πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο LEED

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, το κτίριο θα διαθέτει συνολική επιφάνεια ανωδοµής περίπου 10.800 τ.µ. υπόγειους βοηθητικούς χώρους και θέσεις στάθµευσης επιφάνειας 4.650 τ.µ. περίπου. Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την μίσθωση του κτιρίου από  πολυεθνικές εταιρείες.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της Grivalia µε την µορφή της κοινής εταιρείας (joint venture) με συμμετοχή 50% στην εταιρεία ειδικού σκοπού Piraeus Port Plaza 1. Η συγκεκριµένη επένδυση η οποία αναµένεται να είναι της τάξης των €14 εκατομμυρίων περίπου, θα συμβάλλει σηµαντικά στην ανάπλαση και ποιοτική αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, θα δηµιουργήσει σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας και θα αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο έλξης παρόµοιων επενδύσεων. Η Grivalia έχει προσυµφωνήσει να εξαγοράσει το υπόλοιπο 50% της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκμίσθωση του ακινήτου.