Η ιδιοκτησία αποτελεί τμήμα του κτιρίου επί της Κανάρη 9 στην Αθήνα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες σε εμπορικό κατάστημα/ supermarket, με συνολική επιφάνεια 557 τ.μ. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και είναι πλήρως εκμισθωμένο στην εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης.