Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο το οποίο διαθέτει εξαιρετική προβολή, σύγχρονες προδιαγραφές και άριστη προσβασιμότητα. Βρίσκεται σε οικόπεδο 717.10.μ., με συνολική επιφάνεια ακινήτου 4.846,61 τ.μ. Συνδυάζει εμπορική και γραφειακή χρήση και είναι στο μεγαλύτερο βαθμό του εκμισθωμένο σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 2007.