Η ιδιοκτησία αποτελεί τμήμα το κτιρίου επί της Νικολάου Πλαστήρα & Ιερά Οδού 240 στο Αιγάλεω, Αττικής. Αναλυτικότερα, πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες σε εμπορικό κατάστημα/ supermarket, με συνολική επιφάνεια 772 τ.μ.. Αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα και είναι πλήρως εκμισθωμένο στην εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης.