Πρόκειται για εμπορικό κατάστημα στην περιοχή του Κολωνακίου που είναι τμήμα σύγχρονου επαγγελματικού κτιρίου με εξαιρετική προβολή και προσβασιμότητα. Το κατάστημα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 1.165τ.μ., αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, διαθέτει επιπλέον οκτώ υπόγειες θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 90τ.μ., ενώ είναι εκμισθωμένο στην εταιρία TGI Friday’s.