Πρόκειται για κτιριακό συγκρότημα δύο ανεξάρτητων κτιρίων γραφείων.