Ο κ. Σταύρος Ιωάννου είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας Eurobank καθώς και μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια του Ομίλου Eurobank τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Στο παρελθόν διετέλεσε ανώτατο στέλεχος στις τράπεζες Barclays PLC και Millennium Bank.

Από τον Νοέμβριο του 2013 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ενώ για την περίοδο 2015-2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρός της.

Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Masters in Banking & Finance από το University of Wales, United Kingdom.