Ο κος Κανελλόπουλος είναι Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου Τιτάν.

Αρχικά εργάστηκε στην AIG στις ΗΠΑ και στην Eurobank στην Αθήνα. Από το 1995, εργάζεται στον Ομιλο Τσιμέντων Τιτάν όπου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης (ασφαλιστικές επιχειρήσεις) και της Ενωσης Εισηγμένων Εταιριών στο ΧΑ.

Είναι κάτοχος Β.Α. στα Οικονομικά από το Brown University και Μ.Β.Α. από το New York University των ΗΠΑ.