2015_02

Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη διαφάνεια ως βασικό στοιχείο του υπεύθυνου επιχειρείν, αποτέλεσε την πρώτη ελληνική εταιρεία που συμμετείχε στην αξιολόγηση της επίδοσης Αειφορίας της από το Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), θέτοντας ως στόχο την εφεξής ετήσια συμμετοχή της στην εν λόγω αξιολόγηση.

2015_04

Μέσα στον περασμένο χρόνο, η εταιρία σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο στην αξιολόγηση της απόδοσής της στην Αειφορία βάσει της αξιολόγησης του GRESB (από 5,8 βαθμούς το 2015 στους 52,2 βαθμούς το 2016) αποδεικνύοντας εμπράκτως την πρόθεση και την αποφασιστικότητα της να ξεχωρίσει και στο ζωτικό πεδίο της Αειφορίας.

2015_06