perivallon_01
info_perivallon_menu_01
info_perivallon_menu_02
info_perivallon_menu_03

Η GRIVALIA επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της και προχωράει στη σταδιακή πιστοποίηση των αναβαθμισμένων ακινήτων, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών, και έχει εντάξει ως βασικό κριτήριο στην αξιολόγηση νέων επενδύσεων την αειφορία. Σταθερός στόχος της εταιρείας είναι να προχωρήσει σταδιακά στην πιστοποίηση όσο δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου της με διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πράσινων κτιρίων. Στα πλαίσια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την συλλογή και καταγραφή στοιχείων καταναλώσεων των ακινήτων της, με τελικό στόχο, την μείωση αυτών και κατά συνέπεια και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δραστηριότητά της.