Ο κος Burton είναι Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Χαρτοφυλακίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας Hamblin Watsa Investment Counsel, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της εταιρείας Fairfax Financial Holdings Limited. Ο κος Burton έχει εμπειρία άνω των 15 ετών στην διαχείριση επενδύσεων.

Προτού προσληφθεί στην Hamblin Watsa, υπήρξε εταίρος και διαχειριστής κεφαλαίων στην Peter Cundill and Associates, εταιρεία η οποία αποκτήθηκε από την Mackenzie Financial το 2006. Ο κος Burton έχει υπηρετήσει σε Διοικητικά Συμβούλια και πιστωτικές επιτροπές διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών.