...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου του 2018 η Eurobank Ergasias Α.Ε. & η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσαν την συγχώνευσή τους, μέσω απορρόφησης της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ από την Eurobank Ergasias Α.Ε.

Η Grivalia Management Company Α.Ε. είναι μια νέα εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία ιδρύθηκε από ανώτατα στελέχη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, πριν την συγχώνευση και περιλαμβάνει την πλήρη ομάδα της Grivalia Properties.

Η ομάδα συνδυάζει μοναδική εξειδίκευση, γνώση και πρακτική εμπειρία στην ακίνητη περιουσία:

...

Όλοι οι κλάδοι ακινήτων, όπως γραφεία, εμπορικά καταστημάτα, logistics, τουριστικά, οικιστικά

...

Ακίνητα που προέρχονται από συνδεδεμένα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (REO) μετατρέπονται σε εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού

...

Ακίνητα ολοκληρωμένα που λειτουργούν, υπό κατασκευή, ή ανακατασκευή

...

Ακίνητα μισθωμένα ή κενά