Η Grivalia διαχειρίζεται ακίνητα αξίας 3,1 δις, συμπεριλαμβανομένων 300 εκατομμυρίων ιδίων κεφαλαίων προς επένδυση
Τοποθεσία
Ελλάδα & ΝΑ Ευρώπη
Τύποι Ακινήτων
Γραφεία, Καταστήματα / Εμπορικά Ακίνητα, Logistics, Ειδικού Σκοπού
Αξία
€1,67 δισ.
Αριθμός Ακινήτων
314
Συνολική Επιφάνεια
1.315.670
Η Grivalia διαχειρίζεται ένα από τα σημαντικότερα χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς γραφείων, λιανικής και logistics, αποφέροντας εντυπωσιακές αποδόσεις για τους μετόχους της.
Η ομάδα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της συναλλαγής ενός ακινήτου. Η εταιρεία έχει μια πρακτική προσέγγιση σε κάθε στάδιο μιας συναλλαγής, από την εξεύρεση της επένδυσης, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη διαπραγμάτευση έως τον επιστάμενο έλεγχο και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η δραστηριότητα της Grivalia μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά στους ακόλουθους τομείς:
Επενδυτική στρατηγική
Άντληση επενδυτικών ευκαιριών
Εκτέλεση συμφωνίας
Διαχείριση χαρτοφυλακίων
Σχεδιασμός και αναφορά