Δημιουργώντας αξία σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός ακινήτου
Τοποθεσία
Ελλάδα και Κεντρική Αμερική
Τύποι Ακινήτων
Υπερπολυτελή θέρετρα μικτής χρήσης, ξενοδοχεία πόλης, θέρετρα all-inclusive
Αξία
€650 εκ
Αριθμός Ακινήτων
9
Συνολική επιφάνεια (με την ολοκλήρωση)
110.500 τμ
Κλειδιά Ξενοδοχείων
710
Στόχος μας είναι, εφαρμόζοντας εξειδικευμένη διαχείριση τουριστικών ακινήτων και παρέχοντας βαθιά τεχνογνωσία, να δημιουργούμε υπερ-αποδόσεις επιτυγχάνοντας την βέλτιστη σχέση ρίσκου-απόδοσης για τους επενδυτές.
Η Grivalia Management, μέσω της Grivalia Hospitality, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου οκτώ ξενοδοχειακών έργων, διαφορετικών μεγεθών και κατηγοριών, που αναμένεται να ξεπεράσει σε αξία τα 800 εκατ. Ευρώ. Αξιοποιώντας την εμπειρία της στο real estate, η Grivalia Management έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό όραμα δημιουργώντας υπεραξία τόσο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου όσο και σε επίπεδο ακινήτου. Καθώς η διορατικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία στη διαχείριση τουριστικών ακινήτων και την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, η Grivalia αξιοποιεί την εκτεταμένη γνώση της για την δυναμική της αγοράς για κάθε κατηγορία τουριστικού ακινήτου και προορισμό ώστε να αξιολογεί επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα.
Ως διαχειριστής Ακινήτων, η ομάδα μας είναι υπεύθυνη για:
Στρατηγική ακινήτων και χαρτοφυλακίων
Εξεύρεση νέων επενδύσεων
Δόμηση συμφωνιών
Άντληση κεφαλαίων
Τεχνικές υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση ανακαίνισης, μετατροπής και ανάπτυξης ξενοδοχείων και θέρετρών
Διαπραγμάτευση συμβάσεων και διαχείριση σχέσεων με ξενοδόχους
Παρακολούθηση οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων