Η Grivalia διαχειρίζεται ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο REO 4.609 ακινήτων συνολικής αξίας €652.6 εκατ.
Τοποθεσία
Ελλάδα
Τύποι ακινήτων
Κατοικίες, μικρά εμπορικά ακίνητα, εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα
Aξία
€652.6 εκ.
Αριθμός Ακινήτων
4.609
Συνολική Επιφάνεια
1.284.202 τ.μ.
Η ομάδα έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό διαχείρισης και πώλησης REO ακινήτων που ξεπερνά τα €1 δισ. και τα 6.893 ακίνητα.
Η Εταιρεία έχει βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιτυχημένης στρατηγικής δημιουργίας εσόδων, σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, τόσο για ομοιογενή, όσο και για ετερογενή χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, η Grivalia διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία στη διαχείριση REO κατοικιών, προωθώντας αποτελεσματικές λύσεις που δημιουργούν αξία.
Η Grivalia διαχειρίζεται όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός REO ακινήτου
Διαμόρφωση & Εφαρμογή Στρατηγικής
Μεταβίβαση ακινήτου και due diligence
Διαχείριση ακινήτου
Πωλήσεις χαρτοφυλακίων ακινήτων και κλείσιμο συμφωνίας
Εκκαθάριση
Σχεδιασμός και αναφορά