Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων ~30 % άνευ μόχλευσης, σε Εμπορικά Ακίνητα
Εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στις επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία και στο asset management, η Grivalia αποτελεί τον κορυφαίο Asset Manager - Investor στην Ελλάδα.
Μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών με μοναδικά επιτεύγματα στο ενεργητικό τους που όλοι μοιράζονται το ίδιο όραμα αλλά εισφέρουν διαφορετικές ικανότητες & εμπειρίες στο σύνολο, η Grivalia έχει εξελιχθεί από εταιρία Α.Ε.Ε.Α.Π. σε εταιρία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.
Σήμερα, αξιοποιώντας την απαράμιλλη τεχνογνωσία της ομάδας, η εταιρία διαχειρίζεται ένα επίζηλο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα ακίνητα της χώρας, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία στους ‘συμμετόχους’ της, δηλαδή τους πελάτες της, το ανθρώπινο δυναμικό της και την κοινωνία.
Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η εταιρία διαθέτει, συγκαταλέγεται η σε βάθος γνώση του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η στρατηγική σκέψη στη λήψη αποφάσεων, η καινοτόμος προσέγγιση που υιοθετεί στις επενδύσεις και η εκτεταμένη εμπειρία της. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι η Grivalia έχει τοποθετηθεί από πολύ νωρίς στην αναδυόμενη στη χώρα αγορά βιώσιμων ακινήτων, έχοντας ήδη διαχειριστεί πιστοποιήσεις πράσινων εμπορικών κτιρίων εμβαδού άνω των 300 χιλ. τ.μ. μέχρι στιγμής.
Επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας:
Επενδύσεις ύψους
1,2 δισ. €
σε εμπορικά & τουριστικά ακίνητα
Άντληση χρηματοδότησης
250 εκ. €
Άντληση κεφαλαίων
348 εκ. €

Πώληση ακινήτων
20,9 εκ. €
Συμπράξεις
428 εκ. €
Εμπορικά ακίνητα
~30%
απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων άνευ μόχλευσης
Τουριστικά ακίνητα
15%
εκτιμώμενη απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων
Η υπεροχή μας
Διακεκριμένοι διεθνείς επενδυτές κύρους, όπως οι Fairfax, Fidelity, M&G, Wellington, Brandes και Pimco
Άριστη γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, τις ΑΕΕΑΠ και τις εναλλακτικές μορφές επένδυσης
Περιβαλλοντικά & κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία - Δημοσίευση Απολογισμών Βιωσιμότητας για τα έτη 2017 & 2018
Εξαιρετική εμπειρία στην επίλυση έκτακτων τεχνικών και πολεοδομικών προκλήσεων που σχετίζονται με νέες επενδύσεις ή υφιστάμενα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο
Υιοθέτηση άριστων διεθνών πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης
Αποτελεσματική διαχείριση έργων κατασκευής και ανακατασκευής ακινήτων

Πλήθος σημαντικών διακρίσεων

Βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση ακινήτων
296 χιλ.
τ.μ. πιστοποιημένα κατά LEED & BREAM 204 χιλ. τ.μ. υπό πιστοποίηση
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
> 76%
του διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου
Επενδύσεις
> € 8 εκ.
για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
GOLD EPRA sBPR
Χρυσό Βραβείο Βέλτιστης Πρακτικής European Public Real Estate Association 2017 2018 για τους δημοσιευμένους Απολογισμούς Βιωσιμότητας.Η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα
2017, 2018
GRESB
Global ESG Benchmark for Real Assets 2017 «Green Star» Η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα
2017